Skriv ut den här sidan

Nätverk och samarbeten

Vårt arbete sker i nära samverkan med universitet och högskola. 

Vi samverkar också med myndigheter, andra landsting, kommuner och övriga aktörer inom folkhälsoområdet.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin ingår i landstingets tre kunskapscentra tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning.

Inom Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin bedrivs folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete. Arbetet sker i nära samverkan med universitet och högskola, särskilt Karolinska Institutet.