Skriv ut den här sidan

Äldrenätverket kring hälsosamt åldrande

I nätverket ingår personer som arbetar med äldrefrågor i kommuner, frivilligorganisationer, kyrkan med flera.

Syftet är att prida kunskaper och erfarenheter från WHOs nätverk Healthy Ageing/Active Ageing och EuroHealthNets nätverk Healthy Ageing samt att sprida goda exempel mellan deltagarna i nätverket.

Kontaktperson

Ann-Louise Sirén

Handläggare
prevention psykisk ohälsa

Andrea Friedl

Handläggare
implementering och utvärdering

Senast ändrad: 2015-12-09