Skriv ut den här sidan

Healthy Cities - nätverk för hälsosamma städer

Nätverket Healthy cities mål är att stärka folkhälsoarbetet genom att utveckla stategier och metoder och att arbeta för erfarenhetsutbyte. I Europa är dryga 100 städer från 30 länder Healthy Cities och medlemmar i WHO-nätverket. 

Kontaktperson

Joanna Stjernschantz Forsberg

Läkare
specialist i socialmedicin