Skriv ut den här sidan

Nationellt nätverk för bra matvanor

I slutet av 2015 grundades Nationellt nätverk för bra matvanor av Livsmedelsverket som också samordnar nätverket. Samtliga landsting och regioner, samt Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett antal myndigheter ingår. Syftet är att öka samverkan mellan offentliga aktörer för att uppnå hälsosamma och hållbara matvanor. På grund av sin storlek är SLL representerade av två personer, en från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, och en från CES.

Kontaktperson

Emma Patterson

Handläggare
CES enhet för levnadsvanor