Skriv ut den här sidan

Nätverk för kommunala folkhälsostrateger

Nätverket består av kommunala folkhälsostrateger, samordnare eller hälsoplanerare som träffas regelbundet för informations- och erfarenhetsutbyte, samordning och vid behov gemensamt utvecklingsarbete kring vissa sakfrågor eller aktiviteter.

Det kan gälla till exempel samordning kring folkhälsorapportering, utveckling av metoder och strategier i folkhälsoarbete, seminarier om barns och ungdomars hälsa och planerings- och policyfrågor.

Kontaktperson

Senast ändrad: 2016-01-22