Enheten för epidemiologisk bevakning och behovsanalys

Vi bedriver epidemiologisk bevakning med fokus på folksjukdomar i Stockholms län. 

Vi bedriver epidemiologisk bevakning med fokus på folksjukdomar i Stockholms län. Vi kartlägger också orsaker till sjuklighet i specifika projekt och genom sammanställningar av internationell forskning.

Vi ansvarar för Stockholms läns landstings folkhälsoenkäter samt de longitudinella undersökningarna Hälsa Stockholm och Stockholms diabetespreventiva program.

Enhetschef

Medarbetare

Janne Agerholm

Handläggare
epidemiologisk bevakning

Emelie Andersson

Handläggare
systematisk kunskapssammanställning (föräldraledig)

Bo Burström

Överläkare
socialmedicin

Peeter Fredlund

Statistiker

Joanna Stjernschantz Forsberg

ST-läkare

Nils Larsson

Handläggare

Antonio Monteiro Ponce de Leon

Statistiker

Per Tynelius

Statistiker

Anders Walander

Statistiker

Maria Wikland

Handläggare