Enheten för implementering och utvärdering

Vi ger stöd till implementering av evidensbaserade metoder, policydokument, riktlinjer och handlingsprogram. 

Stöd ges till ledare och medarbetare inom bland annat hälso- och sjukvård, förskola, skola och annan kommunal verksamhet.

Stödet omfattar aktiviteter såsom seminarier, handledning, expertråd och produktion av relevant dokumentation.

Enhetschef

Medarbetare

Annika Bäck

Handläggare
implementering och utvärdering (föräldraledig)

Andrea Friedl

Junior handläggare
implementering och utvärdering

Knut Lönnroth

Överläkare
socialmedicin

Anneli Marttila

Handläggare
utvärdering kvalitativ metod

Isabella Pistone

Handläggare

Anne Richter

Handläggare
implementering och utvärdering

Jennifer Wenjing Tao

ST-läkare (Tjänstledig)

Annamaria Åhlin

Administratör

Mårten Åhström

Handläggare
implementering