Enheten för levnadsvanor

Vi arbetar med att utveckla policy- och behandlingsstöd inom alkohol- och tobakspreventivt arbete, bland annat genom utbildningsinsatser och nätverksarbete.

I vår verksamhet ingår drift och utveckling av Alkohollinjen samt Sluta-Röka-Linjen.

Vi arbetar utifrån beställningar från Stockholms läns landsting och nationella uppdrag.

Enhetschef

Rosaria Galanti

Tjänstledig

Yvonne Tapai Forsell

tf enhetschef

Medarbetare

Anna-Maria Ahlgren

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Peter Allebeck

Överläkare
socialmedicin

Caroline By

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Kerstin Damström Thakker

Handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Nelleke Heinemans

Handläggare alkohol- och tobaksprevention

Charlotte Jansson

Handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Annelie Johansson

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Elisabeth Johansson

Administratör

Sofie Jonsson

Junior handläggare
beteendeförändring

Simon Lind

Statistiker

Lene Nordstrand

Leg. sjuksköterska
alkohol- och tobaksprevention

Gisela Nyberg

Handläggare
fysisk aktivitet

Emma Patterson

Handläggare
hälsofrämjande arbete skola

Ann Post

Leg. sjuksköterska alkohol- och tobaksprevention

Johan Roos

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Karin Schloss

Junior handläggare
beteendeförändring

Liselotte Schäfer Elinder

Senior handläggare
samhällsnutrition

Sofia Shakibi Momtaz

Leg. sjuksköterska
alkohol- och tobaksprevention

Helena Sköld

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Joanna Stjernschantz Forsberg

ST-läkare

Lisa Svedberg

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Teresa Tael

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention