Skriv ut den här sidan

Aktiviteter

Vi driver flera projekt, egna eller i samarbete med andra verksamheter. 

Urval av aktuella projekt är: 

  • Barnkonventionen i Stockholms läns landsting 
  • Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm 
  • En frisk skolstart 
  • Friska barn 
  • Handlingsprogram övervikt och fetma 
  • Hälsa Stockholm 
  • Hälsofrämjande gruppbostad 
  • IRIS - för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning
  • Matguiden 
  • Ätstörningar, störda ätbeteenden och hälsa