Skriv ut den här sidan

Barnkonventionen i Stockholms läns landsting

Bemötande och delaktighet i centrum för barns och ungdomars bästa.

 

Barn som reser med SL, besöker en förälder på sjukhus eller som själva är patienter ska bli sedda och respekterade i barnkonventionens anda om barns rättigheter. Stockholms läns landsting har fattat beslut om en handlingsplan och avsatt resurser för att alla landstingets verksamheter ska utveckla sitt barnperspektiv.    

Stockholms läns landsting ska bli bättre på att tänka på barnen i alla beslut som fattas och ha ett barnperspektiv. Landstinget ska också anstränga sig för att ta in barns och ungdomars synpunkter på verksamheterna. Detta är ett beslut som alla partier i Stockholms läns landsting är överens om. All landstingsfinansierad verksamhet – från trafik, kultur och samhällsplanering till hälso- och sjukvård – ska aktivt arbeta för att bli ännu bättre på att möta barn och ungdomar.    

Handlingsplan

I handlingsplanen för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns , lyfts viktiga områden fram och det ges också exempel på vad verksamheterna gör för att det ska bli bättre för barnen. Bakgrunden till arbetet är FN:s konvention om barnets rättigheter. Barn är alla från 0 till 18 år, över 450 000 personer i länet.    

Material om Barnkonventionen

Det mesta av materialet om barns rättigheter går att ladda ned och skriva ut. Visst material går att beställa. Se länkar till höger på sidan.

  • Barn & unga som är närstående - affisch för väntrum (A3-format).
  • Handlingsplan, för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting. 
  • Handlingsplan, kortversion, för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting.
  • Affisch om barns rättigheter. 
  • Till dig som kommer på besök hos oss, 7-12 år. Broschyr om barns rättigheter, för barn 7-12 år, som besöker Stockholms läns landstings vård- och omsorgsverksamheter. Till dig som kommer på besök hos oss, 7-12 år (utan rebus). 
  • Ditt barns rättigheter enligt Barnkonventionen.
  • Trasiga Tanden, Ledsna Hjärtat, Brutna Benet och Arga Armen behöver hjälp. Broschyr i sagoboksform, för barn 0-6 år, som besöker Stockholms läns landstings vård- och omsorgsverksamheter.