Skriv ut den här sidan

Diabetes: 20-årsuppföljning av befolkningsstudie i Stockholm

Det har gått drygt 20 år sedan Stockholms Diabetes Preventiva Program (SDPP) startade och nu är det dags för en andra uppföljning.

Projektet är nu utformat för att utvärdera betydelsen av ärftliga, individuella och miljöbetingade bestämningsfaktorer för typ 2-diabetes och dess förstadium nedsatt glukostolerans. Det innebär att en tredje datainsamling med klinisk undersökning, enkät- och registeruppföljning av deltagare i "Stockholms diabetespreventiva program", kommer göras cirka tio år efter den senaste och tjugo år efter den första undersökningen.

Tidsplan för projektet

  • Hösten 2013 Uppstart, planering och etikansökan
  • 2014-2016 Datainsamling
  • 2016-2017 Sammanställning av material, analysarbete och rapportskrivning

Tidigare insamling har genomförts i fem kommuner (Sigtuna, Upplands Väsby, Värmdö, Upplands Bro och Tyresö) och involverade ca 3 000 män och 5 000 kvinnor, 35-55 år gamla vid baslinjeundersökningen. En första uppföljning genomfördes av totalt 5 700 individer tio år efter baslinjeundersökningen, vid 45-65 års ålder.

Nu, vid tredje datainsamlingen, är deltagarna i åldern 55-75 år, och uppskattningsvis kan runt 4 000 individer av de ursprungliga 8 000 nås. Alla som deltog vid baslinjeundersökningen kommer bli tillfrågade att delta, på samma sätt som vid tioårsuppföljningen. Deltagarna kommer fastade till en vårdcentral för att göra ett oralt glukostoleranstest (OGTT) samt ett HbA1c-värde. Utöver detta besvaras en enkät med frågor bland annat om hälsa, livsstil och social situation samt görs mätningar av blodtryck, längd, vikt, midje- och höftmått.

Samarbete med en vårdcentral i respektive kommun kommer att upparbetas för att tillsammans genomföra insamlingen.

Studiematerial från SDPP har lett till ett flertal artiklar och avhandlingar. Här till höger hittar du dels lista med artiklar/rapporter som är publicerade och en sammanställning av insamlat material.

Kontaktperson