Skriv ut den här sidan

IRIS - för bättre hälsa under graviditet och efter förlossning

Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. IRIS-studien vill undersöka om motiverande samtal kan hjälpa överviktiga kvinnor att förändra sina levnadsvanor under och efter graviditeten.

År 2012 hade mer än var tredje kvinna som skrevs in i mödrahälsovården i Sverige övervikt eller fetma. Att ha övervikt eller fetma när man blir gravid eller att gå upp kraftigt i vikt under graviditeten innebär ökade risker för både mamman och barnet. Risken för komplikationer under graviditet och förlossning ökar liksom risken för att mamman får en kvarstående övervikt/fetma efter graviditeten.
Övervikt hos mamman ökar även risken för att barnet ska bli överviktigt.

Mödrahälsovården når nästan alla gravida

Mödrahälsovård är gratis i Sverige och nästan alla kvinnor träffar en barnmorska under sin graviditet. Graviditeten är vidare en period då mottagligheten för hälsofrämjande förändringar tros vara särskilt stor eftersom ens levnadsvanor inte bara påverkar den egna hälsan utan även barnets.

IRIS syfte

Med IRIS vill vi utveckla ett program för mödrahälsovården för att skapa goda mat- och rörelsevanor under och efter graviditet och därmed främja viktnedgång efter förlossning. Förhoppningen är att få en evidensbaserad metod för att stödja kvinnor med övervikt och fetma till hälsofrämjande levnadsvanor och därmed skapa goda förutsättningar för både mamman och barnet.

IRIS-studien är en kontrollerad randomiserad studie som undersöker om motiverande samtal är en effektiv metod för att förändra sina mat- och rörelsevanor och i så fall när stödet bäst ges; under graviditet, efter förlossning eller både och.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en metod som utgår från kvinnan och hennes erfarenheter för att därmed ge ökad motivation och förmåga till att förändra sina mat- och rörelsevanor.

Gravida kvinnor med övervikt eller måttlig fetma rekryteras vid inskrivning till mödrahälsovården.

Kvinnorna följs till och med ett år efter förlossning då förändringar i vikt samt mat- och rörelsevanor utvärderas. Studien kommer även att undersöka om preventionsprogrammet är kostnadseffektivt.

Kontaktperson: Helena Bjermo