En god och jämlik hälsa

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. 

Vi arbetar både med forskning och med utveckling av nya arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i Stockholm.

Folkhälsoguiden

Webbplatsen för dig som är intresserad av folkhälsofrågor och folkhälsoarbete inom Stockholms län.

Elevhälsoportalen

Hjälp till förskolor och skolor att arbeta med hälsa.

Folkhälsokollen

Ger dig koll på hälsoläget i Stockholms län.

SkolmatSverige

SkolmatSverige hjälper skolor att förbättra måltidens kvalitet.

Sluta-Röka-Linjen

Stöd och hjälp till den som vill sluta röka.