Nätverk och samarbeten

Vårt arbete sker i nära samverkan med universitet och högskola. 

Vi samverkar också med myndigheter, andra landsting, kommuner och övriga aktörer inom folkhälsoområdet.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) ingår i landstingets tre kunskapscentra tillsammans med Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM) och Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS). 

Inom CES bedrivs folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning samt strategiskt folkhälsoarbete. Arbetet sker i nära samverkan med universitet och högskola, särskilt Karolinska Institutet.