Enheten för implementering och utvärdering

Unit for Implementation and evaluation

Enheten arbetar med att erbjuda konsultativt stöd till implementering och utvärdering samt genomför utvärderingar inom folkhälsa, vård och omsorg.

Implementering innebär införandet av evidensbaserade metoder, riktlinjer vårdprogram eller policyer. Enheten stödjer arbetet genom att ge expertråd när det gäller framtagandet av styrande dokument och genom stöd till de verksamheter som utgör målgruppen.

Utvärdering handlar om att förstå vilka effekter en insats har, hur den har tagits emot av målgruppen och hur den används i praktiken, samt vilka omgivningsfaktorer påverkar processen. Enheten genomför utvärderingsuppdrag gentemot exempelvis förvaltningsorganisationer, verksamhetsledningar och arbetsenheter.

Enheten sammanställer och sprider också kunskaper om effektiva metoder för att implementera och utvärdera exempelvis genom föreläsningar och rapporter.

Enhetschef

Medarbetare

Ana Hagström

Ana Hagström

Handläggare
bitr enhetschef

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Knut Lönnroth

Överläkare
socialmedicin (tjänstledig)

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Simon Peyda Moore

Handläggare

Anne Richter

Handläggare (tjänstledig)

Johanna Stjärnfeldt

Johanna Stjärnfeldt

Handläggare