Enheten för implementering och utvärdering

Unit for Implementation and evaluation

Enheten arbetar med att erbjuda konsultativt stöd till implementering och utvärdering samt genomför utvärderingar inom folkhälsa, vård och omsorg.

Implementering innebär införandet av evidensbaserade metoder, riktlinjer vårdprogram eller policyer. Enheten stödjer arbetet genom att ge expertråd när det gäller framtagandet av styrande dokument och genom stöd till de verksamheter som utgör målgruppen.

Utvärdering handlar om att förstå vilka effekter en insats har, hur den har tagits emot av målgruppen och hur den används i praktiken, samt vilka omgivningsfaktorer påverkar processen. Enheten genomför utvärderingsuppdrag gentemot exempelvis förvaltningsorganisationer, verksamhetsledningar och arbetsenheter.

Enheten sammanställer och sprider också kunskaper om effektiva metoder för att implementera och utvärdera exempelvis genom föreläsningar och rapporter.

Enhetschef

Medarbetare

Hanna Augustsson

Hanna Augustsson

Handläggare implementering och utvärdering

Ana Hagström

Handläggare implementering och utvärdering

Annika Bäck

Handläggare
implementering och utvärdering

Sara Delilovic

Handläggare implementering och utvärdering

Jessica Dervish

Handläggare implementering och utvärdering (tjänstledig)

Leif Eriksson

Leif Eriksson

Handläggare

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Ermine Khachatryan

Handläggare

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Josefin Larsson

Handläggare

Irene Muli

Handläggare
implementering och utvärdering

Anne Richter

Handläggare
implementering och utvärdering

Avatarbild för personen har ingen egen bild

My Sjunnestrand

Handläggare

Johanna Stjärnfeldt

Johanna Stjärnfeldt

Handläggare

Jennifer Wenjing Tao

Jennifer Wenjing Tao

ST-läkare

Mårten Åhström

Handläggare
implementering

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Amanda Åkesson

Handläggare