Enheten för psykisk hälsa

Unit for Mental Health

Enheten arbetar med att kartlägga förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och psykiatrisk vårdkonsumtion.

Enheten arbetar även med utveckling av metoder för att förebygga psykisk ohälsa, samt för att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser inom vården.

Enhetschef

Medarbetare

Beata Jablonska Paraszczak

Handläggare
psykiatrisk epidemiologi

Kyriaki Kosidou

Kyriaki Kosidou

Specialistläkare
psykiatrisk epidemiologi

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Catarina Lindgren

Sjuksköterska

Andreas Lundin

Handläggare

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Ahmad Shareef

Handläggare

Ann-Louise Sirén

Handläggare
prevention psykisk ohälsa

Amanda Waleh Åström

Amanda Waleh Åström

Statistiker