Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor

Unit for Behavior and Health

Enheten arbetar med att utveckla och anpassa insatser samt ge kunskapsstöd i de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholbruk, matvanor och fysisk aktivitet. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser, samverkan och nätverksarbete. Enheten ger också sakkunnigt stöd som syftar till att minska de sociala hälsoklyftorna, speciellt riktat till områden där det finns särskilda behov.

På enheten undersöks, analyseras och tolkas levnadsvanor i befolkningen. Vidare ges även sakkunnigt stöd till utveckling av arbete med evidensbaserade riktlinjer. Detta sker både övergripande samt genom individspecifik prevention.

I verksamheten ingår dessutom drift och utveckling av Sluta-Röka-Linjen. Enheten arbetar utifrån beställningar från så väl Region Stockholm samt nationella aktörer.

Sektionschef

Medarbetare

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Mariam Al-Qurashi

Handläggare Sluta-Röka-Linjen

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Filip Andersson

Statistiker

Daniel Berglind

Daniel Berglind

Handläggare fysisk aktivitet

Chu Chen

Handläggare fysisk aktivitet

Anna Fäldt

Anna Fält

Handläggare
tobaksprevention

Signe Haugo

Signe Haugo

Handläggare
fysisk aktivitet

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Nicci Herrero

Handläggare
Elevhälsoportalen

Charlotte Jansson

Handläggare tobaksprevention

Annelie Johansson

Handläggare
driftansvarig Sluta-Röka-Linjen

Caroline Kronqvist

Caroline Kronqvist

Handläggare Elevhälsoportalen

Josefin Lindroth

Josefin Lindroth

Handläggare
SkolmatSverige

Ninna Lundberg-Hallén

Handläggare Elevhälsoportalen (tjänstledig)

Sebastian Nykvist

Handläggare/rådgivare Sluta-Röka-Linjen

Sara Raposo

Sara Raposo

Handläggare samhällsnutrition

Liselotte Schäfer Elinder

Senior handläggare
samhällsnutrition

Yvonne Tapai Forsell

Läkare/psykiatriker fysisk aktivitet i vården

Amanda Wedenborn

Handläggare
tobaksprevention

Avatarbild för personen har ingen egen bild

Nina Åsbring

Handläggare
tobaksprevention