Välkommen till Tobaksnätverket

Den 14 oktober bjuder Tobaksnätverket i Stockholm in till nätverksträff för dig som arbetar med tobaksprevention i Stockholms län.

Nätverksträffen den 14 oktober är den första av två träffar under hösten 2020.

Träffen onsdag 14 oktober är en digital heldag via Teams med handledning i tobaksavvänjning. Handledning ges till tobaksavvänjare i små grupper under ledning av rådgivare från Sluta-Röka-Linjen på förmiddagen och under eftermiddagen hålls ett större webbinarium där nya tobaks- och nikotinprodukter riktade till unga diskuteras.

Om Tobaksnätverket

Tobaksnätverket för tobaksavvänjare i Stockholms län etablerades av Uppdrag tobaksprevention Stockholm under hösten 2019.

Medlemmar i nätverket erbjuds information och insatser som bidrar till att främja det tobakspreventiva arbetet. Tobaksnätverket bjuder in till två träffar per termin.

Tobaksnätverket i Region Stockholm drivs av Uppdrag tobaksprevention Stockholm, som arbetar för att minska antalet rökare i Stockholms län och fungerar som stöd för andra aktörer som arbetar mot samma mål. Uppdraget strävar mot en mer jämlik hälsa i befolkningen. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) driver Uppdrag tobaksprevention Stockholm tillsammans med Akademiskt primärvårdscentrum (APC).

Bakom nätverket står även Sluta-Röka-Linjen, som är en nationell stödlinje för dem som vill sluta med tobak samt en kunskapsbank för tobaksavvänjning som vården kan vända sig till för hänvisning av och handledning i patientfall. Rådgivarna på Sluta-Röka-Linjen är kvalificerade tobaksavvänjare.

Två nätverksträffar under hösten 2020

Tobaksnätverket planerar för digitala nätverksträffar i höst: onsdag 14 oktober och fredag 4 december.

Anmälan

Anmäl dig till handledning via mejl till: uppdragtobaksprevention.slso@sll.se, senast 7 oktober.

Vi skickar en länk till handledningen kort före datumet.

Vill du anmäla dig till nätverket och bli inbjuden till nästa träff kan du anmäla intresse till samma e-postadress.

Välkommen!