Tobakens påverkan på individ och samhälle

För att stödja det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till två digitala halvdagar om tobakens påverkan på individ och samhälle.

Målet med halvdagarna är att öka kunskapen om tobak generellt, och att stimulera fler organisationer och aktörer att aktivt arbeta preventivt med tobaksfrågan.

Halvdagarna kommer ge kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan och vad vikan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.
Representanter från tobaksindustrin ingår ej i målgruppen.

Plats:

Digital kurs via Microsoft Teams.

Målgrupp

Beslutsfattare och personer som arbetar med tobaksprevention i Stockholms län, personal inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor och frivilligorganisationer.

Halvdag 1: 30 september 2020, kl 13-16

Innehåll:

  • tobaksbruk i Sverige och Stockholm
  • hälsokonsekvenser av rökning och snusning
  • vad vi vet om e-cigaretter i dag
  • tobakens påverkan på miljö och globala aspekter.

Halvdag 2: 20 oktober 2020, kl 13-16

Innehåll: 

  • tobaksdebut och nikotinberoende
  • ungdomar och rökning
  • evidensbaserade insatser för att minska tobaksbruket
  • vad din organisation kan göra.

Tobaksdagarna är kostnadsfria och fristående från varandra. 

Anmälan

Anmälan görs via formulär på sidan, för halvdag 1 är sista anmälningsdag 25 september och för halvdag 2 den 13 oktober.

Kontakt

Har du en fråga? Mejla till uppdragtobaksprevention.slso@sll.se