Tobak ur ett folkhälsoperspektiv

Välkommen till ett seminarium om tobak ur ett folkhälsoperspektiv. Seminariet äger rum 31 mars och arrangör är Uppdrag tobaksprevention Stockholm.

Uppdatering 2020-03-19

Med anledning av coronaviruset covid-19 är seminariet inställt. Vi jobbar på att kunna lägga ut föreläsarnas presentationer digitalt och återkommer med information om detta så snart vi vet mer. 

Innehåll

Förekomst, prevention och samarbete

Seminariet tar avstamp i Region Stockholms Folkhälsorapport 2019 och kommer handla om tobaksbruket i länet och det strategiska arbetet för att minska rökningen och ojämlikheten i hälsa.

Länsstyrelsens, kommuners och Region Stockholms bidrag till det tobakspreventiva arbetet i länet diskuteras, och dagen avslutas med ett samtal om hur samarbetet kan förstärkas ytterligare för att nå Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Program

13.00–13.10 Välkomna

13.10–13.40 Förekomst och utveckling av tobaksbruk i Stockholms län – data från Folkhälsorapport 2019 och Folkhälsokollen.se
Anton Lager, chef på enheten för hälsoläge och vårdbehov, Centrum för epidemiologi
och samhällsmedicin (CES)

13.40–14.00 Fika

14.00–14.30 Länsstyrelsens roll i det regionala ANDT-arbetet
Malin Björke, utvecklingsledare, Länsstyrelsen Stockholm
David Engstrand, tillsynshandläggare, Länsstyrelsen Stockholm

14.30–14.50 Region Stockholms övergripande tobakspreventiva arbete
Helena Holmgren, utredare vid enheten för hälsoutveckling, Region Stockholm

14.50–15.10 Tobakspreventivt arbete i hälso- och sjukvården – Socialstyrelsens
riktlinjer och det Regionala vårdprogrammet
Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr, enhetschef på Akademiskt primärvårdcentrum

15.10–15.40 Det nya befolkningsinriktade hälsofrämjande uppdraget för
husläkarmottagningar i socioekonomiskt utsatta områden
Anna Bergström, handläggare och kontaktperson för uppdraget, CES

15.40–16.00 Reflektion och sammanfattning