Tobakens påverkan på individ och samhälle

Välkommen att delta i två halvdagar som ger kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan, och om vad vi kan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

För att stödja det tobakspreventiva arbetet i Stockholms län bjuder Uppdrag tobaksprevention Stockholm in till två halvdagar om tobakens påverkan på individ och samhälle. Målet är att öka kunskapen om tobak generellt, och att stimulera fler organisationer och aktörer att arbeta aktivt med tobaksfrågan.

Halvdagarna kommer ge kunskap om tobakens bidrag till den ojämlika hälsan och vad vi kan göra för att uppnå målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Dag 1

Dag 1 handlar om
• tobaksbruk i Sverige och Stockholm
• hälsokonsekvenser av rökning och snusning
• vad vi vet om e-cigaretter i dag
• tobakens påverkan på miljö och globala aspekter.

Dag 2

Dag 2 handlar om
• tobaksdebut och nikotinberoende
• ungdomar och rökning
• evidensbaserade insatser för att minska tobaksbruket
• vad din organisation kan göra.

Läs mer om Uppdrag tobaksprevention Stockholm på http://folkhalsoguiden.se/uppdragtobaksprevention

Har du en fråga? Mejla till uppdragtobaksprevention.slso@sll.se.

Varmt välkommen!

Mer information om utbildningen

När:

Halvdag 1: Onsdag 4 mars 2020, kl 13–16
Halvdag 2: Tisdag 21 april 2020, kl 13–16

Utbildningstillfällena är fristående; det går bra att delta enbart en av dagarna. Ange i anmälan vilen/vilka dag/ar du vill delta.

Plats:

Torsplan, Solnavägen 1 E, plan 4. Lokal: Vattenklövern

Målgrupp:

Beslutsfattare och personer som arbetar preventivt i Stockholms län, personal
inom hälso- och sjukvården, kommuner, skolor eller frivilligorganisationer.

Anmälan:

Anmäl dig via formulär på Folkhälsoguiden. Sista anmälningsdag
är 28 februari respektive 8 april. Begränsat antal platser.

Avgift:

Kostnadsfritt. Vid förhinder vänligen avanmäl dig genom att mejla till
uppdragtobaksprevention.slso@sll.se eller överlåt din plats till en kollega.
Om avanmälan inte görs debiteras 300 kr.