Att gå från evidens till praktik: När har vi tillräcklig evidens?

Institutionen för global folkhälsa, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, bjuder in till föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures. Föreläsningen hålls online och handlar om spänningsfältet mellan forskningsresultat och folkhälsoinsatser.

Under föreläsningen kommer vi att diskutera hur vi avgör när vi har tillräcklig evidens för att genomföra folkhälsointerventioner och olika ansatser för att implementera evidensbaserade förebyggande metoder.

Medverkande

  • Zili Sloboda, President vid ”Applied Prevention Science International”, utbildad inom medicinsk sociologi vid New York University och i psykisk hälsa och epidemiologi vid Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health.
  • Gregor Burkhart, ansvarig för preventiva insatser vid ”European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction European” (EMCDDA). Burkhart har även utvecklat databaser av evidensbaserade program och utvärderingsverktyg.

Moderator: Maria Rosaria Galanti, adjungerad professor i epidemiologi vid institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet.

Stockholm Public Health Lectures

Föreläsningsserien fokuserar på aktuella frågor inom folkhälsoområdet samt frågor som rör planering av hälso- och sjukvården. Föreläsningarna hålls på engelska, är kostnadsfria och riktar sig till en bred publik. Stockholm Public Health Lectures hålls två gånger per termin.

”Going from evidence to action: When is evidence enough?”

Tid:

Onsdag 4 november 2020, kl 15-17

Plats:

Online via Zoom. Länken till föreläsningen skickas ut till anmälda deltagare.

Anmälan:

Anmäl dig till föreläsningen här