Välkommen till en studiedag om tobak 15 november

Den 15 november 2018 arrangeras en kostnadsfri studiedag om tobak. Under dagen har du som är rökavvänjare möjlighet att få handledning i tobaksavvänjning, lyssna på föreläsningar samt delta i diskussioner med andra tobaksavvänjare.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en studiedag om tobak.

Förmiddag: Öppen handledning

Vill du diskutera med oss och andra och få handledning i tobaksavvänjning? Välkommen med dina frågor för diskussion med andra tobaksavvänjare som kan ge nya kunskaper och perspektiv.

Eftermiddag: Aktuellt inom tobaksområdet

Tema: Uppdrag tobaksprevention Stockholm.

Programpunkter:

  • Välkommen
  • Uppdrag tobaksprevention Stockholm – Joanna Stjernschantz Forsbergtobakssamordnare och specialistläkare
  • Socialstyrelsens riktlinjer för tobaksavvänjning – Anna Mattsson-projektledare Socialstyrelsen
  • Utbildning till tobaksavvänjare i framtiden – Lena Lundh-RN PhD, enhetschef VIL
  • Fika
  • "Mönster i mina monster" – Henrik Söder www.livsmod.nu
  • Samtal om tobaksavvänjning i psykiatrin och samtalsmetoder vid tobaksavvänjning – Katarina Törnqvist och Sebastian Nykvist-rådgivare Sluta-RökaLinjen
  • Avslutning

Anmälan

Anmäl dig via formuläret och ange i övrigt-rutan om du deltar hela dagen eller endast förmiddag alternativt eftermiddag.

Antalet platser är begränsat. Studiedagen är kostnadsfri, men anmälan är bindande. Om avbokning ej sker tas en administrationsavgift ut på 250 kronor. Om du får förhinder kan din plats kostnadsfritt överlåtas till annan intresserad kollega. 

Sista anmälningsdag/avbokningsdag: 5 november.                                                       

Kontakt

Frågor kan skickas till utbildningsinfo.slso@sll.se

 

Information om studiedagen

Tid:

Torsdag den 15 november 2018
Handledning kl 9:00 – 12:00, grupprum, plan 4
Tobaksföreläsningar kl 13:00 – 16:00 lokal ”Ljung” plan 4

Plats:

Torsplan, Solnavägen 1E, Stockholm

Anmälan

Anmäl dig via formulär, senast den 5 november 2019.

Anmälan är bindande. Om avbokning ej sker tas en administrationsavgift ut på 250 kronor. Platsen kan kostnadsfritt överlåtas till annan intresserad kollega. 

Sista avbokningsdag: 5 november.