Vilket stöd behöver unga som röker?

Varmt välkommen till ett seminarium om unga som röker och om vilket stöd de behöver för beteendeförändring.

Ökar eller minskar rökning bland barn och ungdomar i Stockholms län? Är det samma grupper av unga som röker i dag jämfört med tidigare? Är tobakspreventiva insatser i skolan effektiva och hur stödjer man ungdomar till beteendeförändring? Behöver insatser riktade mot ungdomar moderniseras för att nå bättre resultat? Varmt välkommen till ett seminarium där vi diskuterar dessa frågor.

Under seminariet kommer Uppdrag tobaksprevention Stockholm presentera resultat från färska analyser av skolundersökningen ”Stockholmsenkäten”. Vi får också ta del av exempel på hur man arbetar tobakspreventivt med ungdomar på individ- och gruppnivå.

Program

13.00 Välkomna

13.10 Vilka ungdomar röker i dag och varför?

Konsekvenser för samhällsinsatser och individbaserat stöd.
Rosaria Galanti, professor i epidemiologi och enhetschef vid Centrum för
epidemiologi och samhällsmedicin (CES).

14.10 Fika

14.25 Preventivt perspektiv – skolan som arena.

Utvärdering av ett flerkomponentsprogram som bedrivs i skolan.
Emma Carlsson, forskningshandläggare, Karolinska Institutet

Vad kan Elevhälsoportalen ge för stöd?

Ninna Lundberg-Hallén, handläggare, CES

14.55 Individperspektiv – metoder för beteendeförändring hos unga

Jens Driessen, Legitimerad psykolog

15.40 Diskussion och sammanfattning

16.00 Avslutning

Information om seminariet

Tid

Måndag 20 januari 2020, kl 13–16

Plats

Torsplan, Solnavägen 1 E, plan 4. Lokal: Saffran

Anmälan

Sista anmälningsdag passerad.

Kostnad

Kostnadsfritt. Vid förhinder, avanmäl din plats eller överlåt till en kollega.
Vid utebliven avanmälan debiteras 300 kronor.