Välkommen till lansering av Folkhälsorapport 2019

Måndag 25 november lanseras Folkhälsorapport 2019. Folkhälsorapporten beskriver det aktuella folkhälsoläget i Stockholms län och orsakerna till vår tids ohälsa.

Under lanseringsseminariet kommer redaktörerna att sammanfatta resultaten, och hur de visar på möjligheter och utmaningar under tre teman: den fysiska hälsan, den psykiska hälsan och den ojämlika hälsan.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion där beslutsfattare och samhällsföreträdare får ge sin bild av utmaningarna ur respektive perspektiv. Region Stockholms ansvariga politiker inleder och avslutar.

Program

13.30–13.50 Inledning

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, Region Stockholm
Christine Lorne (C), ordförande, hälso- och sjukvårdsnämndens folkhälsoberedning

13.50–14.30 Rapporten presenteras

Vicky Bartelink, projektledare och redaktör, CES
Anton Lager, enhetschef och huvudredaktör, CES

14.30–14.45 Bensträckare

14.45–15.45 Paneldiskussion: Utmaningar och möjligheter för folkhälsan i Stockholms län

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Stockholm
Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert, Stockholms Handelskammare och
grundare av Järvaveckan
Fredrik Jurdell, stadsdelsdirektör, Spånga-Tensta
Martin Forseth, specialist i allmänmedicin och verksamhetsområdeschef primärvård Södra, Stockholms läns sjukvårdsområde
Anna Conzen, avdelningschef, Länsstyrelsen Stockholms län

15.45–16.00 Avslutning

Christine Lorne (C), ordförande, hälso- och sjukvårdsnämndens folkhälsoberedning

16.00–16.30 Mingel och tilltugg

 

Tid och plats

Måndag 25 november 2019, kl 13.30–16.30
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, Stockholm

Anmälan

Anmälan är stängd. 
OBS! Har du anmält dig men får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig till folkhalsoguiden.slso@sll.se.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Antalet platser är begränsat.