Frukostseminarium om sociala skillnader i hälsa

Välkommen till frukostseminarium den 18 februari. Seminariet tar avstamp i Folkhälsorapport 2015 och fokuserar på områdesskillnader och sociala skillnader i hälsa.

Målgrupp

Folkhälsostrateger, politiker, tjänstemän inom landstinget, nyckelpersoner inom primärvård och socialtjänst. Sprid gärna till övriga intresserade.

Anmälan

Anmäl dig senast den 11 februari. 

Frågor

Eventuella frågor besvaras av enhetschefen för jämlik och jämställd hälsa, bo.burstrom@sll.se

Program

8:30- 8:45     Frukost serveras

8:45- 9:00     Inledning om hälsoskillnader

9:00- 9:30     Vad har gjorts och vad görs för att minska sociala skillnader i hälsa?
- Primärvårdens uppdrag/roll, geografiskt ansvar, vilka är aktörer, samverkansmöjligheter, metoder etc.

9:30- 10:00    Diskussion och bikupor 

Utifrån beskrivningen av hur det har sett ut historiskt, hur det ser ut idag lyfts frågor om hur vi kan gå vidare. Till exempel hur kan den lokala hälso-och sjukvården bidra till att förbättra hälsan för alla grupper? Vilka effekter får olika ersättningssystem? Får alla tillgång till den vård de behöver? etc.  

Tid: torsdagen den 18 februari 2016, kl. 8:30 – 10:00

Plats: CES/Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Widerströmska huset, sal Karolina plan 2, Tomtebodavägen 18A, Solna