Frukostseminarium om tobak

Välkommen till frukostseminarium den 13 april. Enheten för alkohol och tobaksprevention tillsammans med Enheten för metodutveckling och utvärdering kommer på seminariet med utgångspunkt i data om tobaksbruk från Folkhälsorapport 2015 diskutera utvecklingen i Stockholms län och hur vi kan påverka den.

Tid: onsdag den 13 april, klockan 8.30-10.00

Plats: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Inghesalen, plan 2

Målgrupp

Folkhälsostrateger, politiker, tjänstemän HSF, chefer och vårdpersonal i SLL samt övriga intresserade.

Anmälan

Anmäl dig senast den 8 april till elisabeth.johansson@sll.se

Frågor

Eventuella frågor besvaras av lene.nordstrand@sll.se

Program

8:30- 8:45     Frukost serveras

8:45- 9:05     Tobaksläget i länet – data från Folkhälsorapporten. Evidens i det tobaksförebyggande arbetet. Grupper av rökare med särskilda behov.
Rosaria Galanti, professor och enhetschef Metodutveckling och utvärdering.

9:05- 9:25  Tobaksavvänjning. Metoder. Vem erbjuder tobaksavvänjning? ANDT-strategi. Tobakproduktdirektivet. Tobacco Endgame.
Ann Post, driftansvarig, Sluta-Röka-Linjen.

9:25- 9.40  Vad händer med tobaksfrågan i landstingspolitiken?
Jessica Ericsson (L), ordförande programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

9.40-10:00    Frågor och diskussion