Välkommen till grundutbildning i Motiverande samtal (MI)

Välkommen till grundutbildning i Motiverande samtal (MI). Kursen är till för dig som inte har några förkunskaper om MI och vill lära dig om hur MI kan användas i mötet med patienter.

Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor. Syftet med MI är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att kunna genomföra en förändring.

I Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder beskrivs tre nivåer av åtgärder; enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal där MI nämns som en av de samtalsmetoder som kan användas i det hälsofrämjande förhållningssättet och arbetet.

Grundutbildningen vänder sig till dig som inte har några förkunskaper i MI eller som har deltagit i en kortare presentation om MI och som vill lära dig att använda ett hälsofrämjande personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienter. Denna utbildning motsvarar kunskapsnivån rådgivande samtal.

Kursinnehåll

I utbildningen varvas teori med praktiska övningar och handledning på två inspelade och transkriberade samtal. Några dagars hemarbete tillkommer för inspelning och transkribering av de två samtalen. Obligatorisk närvaro vid samtliga tillfällen. Efter att du deltagit i grundutbildningen och blivit godkänd har du möjlighet att gå vidare till fördjupningsutbildningen.

Lärandemål

  • Att få en teoretisk grundförståelse av MI
  • Att uppnå viss färdighet i att tillämpa förhållningssätt och samtalsfärdigheter
  • Att grundläggande kunna redogöra för och förstå betydelsen av kodning av samtal enligt MITI samt värdet av återkoppling
  • Att få kunskaper om möjligheter till fortsatt utveckling av de egna MI-färdigheterna
  • Behörighet att gå MI fördjupningsutbildning för att självständigt kunna utöva metoden

Utbildningen är öppen för intresserade från hela landet, deltagare från Stockolms län har förtur. Välkommen!

Kursledare

Nelleke Heinemans och Lene Nordstrand
MI-tränare medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, SLSO, SLL Maila till utbildningsinfo.slso@sll.se för mer information.

Kursinformation

Tid

18 september, kl. 9.00 – 16.00 (Norra stationsgatan)
21 september, kl. 9.00 – 16.00 (Norra stationsgatan)
1 dag hemarbete
10 oktober, kl. 9.00 – 12.00 (Torsplan)
1 dag hemarbete
15 november, kl. 9.00 – 16.00 (Torsplan)

Plats

Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm (plan 6)
CES, Torsplan, Solnavägen 1E, plan 6

Kostnad

4 000 kr exklusive moms.
I priset ingår kursmaterial samt morgon- och eftermiddagsfika. Lunch intas på egen hand. Restauranger finns i närområdet samt möjligheter att värma egen mat.

Anmälan

Anmäl dig senast 8 september 2017, via formulär på sidan.