Pågående: Kvalificerad diplomerad tobaksavvänjare

Välkommen till en utbildning i tobakskunskap och tobaksavvänjning som ger kunskaper i att stödja den som vill sluta röka eller snusa.

En utbildning i tobakskunskap och -avvänjning som ger praktiska kunskaper i att behandla den som vill sluta röka eller snusa. Utbildningen innehåller ett omväxlande program av föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar och ges under cirka fem månader. Redovisning av tre egna patienter i aktiv behandling krävs under utbildningsperioden. Dessa inrapporteras skriftligen enligt mall: ett patientfall inför varje handledningstillfälle, samt en summering av fallen till sista handledningstillfället.

För att bli godkänd på kursen krävs närvaro vid samtliga tillfällen och godkänt kunskapsprov (hemtentamen).

Målgrupp

Ett grundkrav för att få delta i kursen är egen nikotinfrihet i minst 1 år. Utbildningen riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal samt yrkesgrupper som stödjer individer till beteendeförändring. Deltagare från Stockholms län har förtur.

Har du redan en grundutbildning (2–3 dagar) finns möjlighet att komplettera till diplomerad tobaksavvänjare. Sänd förfrågan till utbildningsinfo.slso@sll.se.

Utbildningen ges i enlighet med Yrkesföreningar mot Tobaks nationella standard för utbildning av tobaksavvänjare, www.tobaksstopp.nu.

Kontaktperson

Har du frågor kontakta Annelie Johansson, tfn 08-123 371 03, utbildningsinfo.slso@sll.se

Information om kursen

Kursdagar:

  • 22–23 januari, grundutbildning (2 dagar)
  • 14 mars, Handledning 1 (halvdag)
  • 2 maj, Handledning 2 (halvdag)
  • 13 juni, Handledning 3 (halvdag)
  • 14 juni, Diplomeringsdag (heldag)

Pris:

Hela kursen 4800:- exkl moms, del av kursen 2700:- exkl moms.

Anmälan:

Anmälan sker via formulär på folkhalsoguiden.se Sista anmälningsdag är 7 januari 2019.