Seminarium med fokus på alkohol och Alkohollinjens förebyggande arbete