Seminarium om implementering

Enheten för implementering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) arrangerar en seminarieserie. Syftet med seminarierna är att presentera den senaste forskningen om implementering och praktiska tillämpningar.

Hur kan chefer träna sina färdigheter i implementering?

I detta seminarium presenteras forskningsresultat från ett metodstöd i implementering för chefer. Metodstödet har tagits fram av Enheten för implementering, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Under våren 2016 har metodstödet testats av drygt 60 chefer inom Stockholms läns landsting.

Seminariet innehåller praktiska moment där du som deltagare får möjlighet att testa olika verktyg.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med implementering av nya metoder i verksamheten och för dig som är intresserad av att få reda på mer om implementering.

Anmälan

Anmälan senast den 20 maj 2016 till implementering@sll.se. Hit kan du också maila eventuella frågor. Seminariet är kostnadsfritt men antal platser är begränsat.

  • Tid: fredagen den 27 maj 2016, kl 8.30 – 10.00
  • Plats: Widerströmska huset (vid Karolinska Institutet), Tomtebodavägen 18A, Solna
  • Lokal: Inghesalen, plan 2

Hitta till oss

Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna.