Välkommen till studiedag om tobak

Den 10 november bjuder vi in till en kostnadsfri studiedag om tobak. Här blandas diskussioner, handledning och föreläsningar.

Vill du diskutera med oss och andra och få handledning i tobaksavvänjning? Välkommen med dina frågor, för diskussion med andra tobaksavvänjare som kan ge nya kunskaper och perspektiv.

Under studiedagen om tobak kan du under förmiddagen få handledning i tobaksavvänjning och under eftermiddagen erbjuds föreläsningar inom aktuellt ämne inom tobak.

Program

9.00-12.00: Öppen handledning
Vill du diskutera med oss och andra och få handledning i tobaksavvänjning? Välkommen med dina frågor, för diskussion med andra tobaksavvänjare som kan ge nya kunskaper och perspektiv.

13.00 Välkomna
13.10 ”Vad händer med tobaksfrågan i landstingspolitiken?”
Jessica Ericsson (L), programberedningen för folkhälsa och psykiatri
13.50 ”Motiverande samtal vid tobaksavvänjning”
Helena Lindqvist, MIQA-gruppen Kompetenscentrum för psykoterapi
14.30 Fikapaus
15.00 ”Eagels – Studie i rökavvänjning?”
Åsa Björnsson-Hjelmeland och Tomas Denize, PfizerAB
15.45 Avslutning och utvärdering

Anmälan och frågor

För frågor och anmälan, skriv till utbildningsinfo.slso@sll.se. Anmälan ska vara inne senast 7 november 2016.

Information

Datum:            
Torsdag den 10 november 2016.

Program: 
Handledning kl 9:00 -12:00,
Lokal: konferensrum plan 8 (Hiss 1).

Tobaksföreläsningar kl 13:00 – 16:00
Lokal: Parker (entréplan).

Plats: 
Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, Solna.

Pris: 
Kostnadsfritt.

Anmälan: 
Anmäl dig till utbildningsinfo.slso@sll.se
senast den 7 november.