Våren 2020: Metodstöd i implementering för faciliterare

Välkommen till metodstöd i implementering för faciliterare.

Uppdatering 2020-03-20

Med avseende på rådande omständigheter kring COVID-19 och på direktiv från Region Stockholm flyttas två första träffarna av Metodstöd i implementering för faciliterare  till 6 maj och 27 maj.

Resterande två träffar planeras till hösten 2020. Vi uppdaterar löpande och informerar anmälda deltagare per mail. Du är välkommen att kontakta oss på facilitering.slso@sll.se vid frågor.

Under våren 2020 erbjuder Enheten för implementering och utvärdering ett kostnadsfritt metodstöd i implementering för faciliterare. Denna utbildning ger deltagarna verktyg för att stödja verksamheter med att exempelvis implementera metoder, riktlinjer och handlingsprogram på ett evidensbaserat sätt. Utbildningen riktar sig till dig som har en stödjande funktion vid implementering inom den egna eller annan offentlig verksamhet. Vid enheten ges sedan tidigare Metodstöd i implementering riktade till arbetsgrupper och chefer.

Vad lär man sig?

  • Att tillämpa en evidensbaserad modell för beteendeförändring som ett verktyg för implementering.
  • Att stödja implementeringsarbetet genom att motivera, engagera, och kommunicera behovsorienterat samt ge konstruktiv återkoppling under implementeringsarbetet
  • Att verka för hållbar implementering genom uppföljning och samordning.

Undervisningsformat

I utbildningen ingår fyra tillfällen (två heldagar och två halvdagar) bestående av föreläsningar varvat med praktiska övningar. Mellan varje workshop genomför deltagarna förankringsarbete i den egna verksamheten.

Förutsättningar

En förutsättning för att delta i utbildningen är att deltagaren fått mandat att arbeta med implementering och har en faciliterande funktion. Deltagaren ska ha ett pågående eller planerat implementeringsarbete.

Arrangör

Utbildningen anordnas av Enheten för implementering och utvärdering vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Vid enheten arbetar implementeringsexperter under ledning av Henna Hasson, professor i implementering vid Karolinska Institutet.

Anmälan

Anmäl dig via formulär på Folkhälsoguiden.

För att vi ska kunna utforma utbildning på bästa sätt är det viktigt att du i anmälan tydligt beskriver vad som ska implementeras samt din funktion i detta implementeringsarbete.

Anmäl senast 10 mars. Begränsat antal platser.

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta facilitering.slso@sll.se

Information om utbilningen

Tid:

1 april kl. 9.00–16.00
15 april kl. 9.00–12.00
6 maj kl. 9.00–16.00
27 maj kl. 9.00–12.00

Plats:

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Solnavägen 1 E (Torsplan), Stockholm
Våning: 6
Föreläsningssal: Tensta

Anmälan

Sista anmälningsdag, 10 mars, har passerats. Anmälan är stängd.