Rapporter och faktablad

Här presenteras rapporter och faktablad som publicerats av CES sedan 2014. Allt material finns även att läsa och ladda ned på folkhalsoguiden.se.

Coronapandemins effekter på folkhälsan

Med anledning av utbrottet i coronaviruset covid-19 gör CES en rapportserie om pandemins potentiella effekter på folkhälsan.