Aktuellt

En god och jämlik hälsa

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin bidrar till en god och jämlik hälsa för befolkningen i Stockholms län genom kunskapsutveckling och kunskapsspridning. 

Vi arbetar både med forskning och med utveckling av nya arbetssätt och metoder för att förbättra vården och öka hälsan i Stockholm.

Folkhälsoguiden

Webbplatsen för dig som arbetar med folkhälsa i Stockholms län.

Aktuellt på bloggen

På Folkhälsoguidens blogg skriver medarbetare från CES om aktuella samhällsfrågor kopplat till folkhälsa. 

Elevhälsoportalen

Hjälp till förskolor och skolor att arbeta med hälsa

Folkhälsokollen

För överblick av hälsoläget i Stockholms län.

SkolmatSverige

SkolmatSverige hjälper skolor att förbättra måltidens kvalité

Sluta-Röka-Linjen

Stöd och hjälp till den som vill sluta röka

Alkohollinjen

Ger stöd till den som vill förändra sina alkoholvanor