Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor

Unit for Behavior and Health

Enheten arbetar med att utveckla, anpassa insatser samt ge kunskapsstöd i de fyra levnadsvanorna; tobaksbruk, alkoholbruk, matvanor och fysisk aktivitet. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser, samverkan och nätverksarbete. Enheten ger också sakkunnigt stöd som syftar till att minska de sociala hälsoklyftorna, speciellt riktat till områden där det finns särskilda behov.

På enheten görs också undersökningar, analyser och tolkar levnadsvanor i befolkningen. Vidare ger den även sakkunnigt stöd till utveckling av arbete med evidensbaserade riktlinjer. Detta sker både övergripande samt genom individspecifik prevention.

I verksamheten ingår även drift och utveckling av Alkohollinjen samt Sluta-Röka-Linjen. Enheten arbetar utifrån beställningar från så väl Stockholms läns landsting samt nationella aktörer.

Enhetschef

Medarbetare

Peter Allebeck

Överläkare
socialmedicin

Daniel Berglind

Handläggare
fysisk aktivitet

Caroline By

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Fredrik Grythberg

Handläggare alkohol- och tobaksprevention

Nelleke Heinemans

Handläggare alkohol- och tobaksprevention (tjänstledig)

Cecilia Hofving

Handläggare alkohol- och tobaksprevention

Charlotte Jansson

Handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Annelie Johansson

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Karima (Tanya) Lundin

Handläggare

Sebastian Nykvist

Handläggare alkohol- och tobaksprevention

Lene Nordstrand

Leg. sjuksköterska
alkohol- och tobaksprevention

Gisela Nyberg

Handläggare
fysisk aktivitet (tjänstledig)

Emma Patterson

Handläggare
hälsofrämjande arbete skola

Ann Post

Leg. sjuksköterska alkohol- och tobaksprevention

Johan Roos

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Karin Schloss

Junior handläggare
beteendeförändring

Liselotte Schäfer Elinder

Senior handläggare
samhällsnutrition

Sofia Shakibi Momtaz

Leg. sjuksköterska
alkohol- och tobaksprevention

Lisa Svedberg

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention (tjänstledig)

Teresa Tael

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Yvonne Tapai Forsell

läkare