Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor

Unit for Behavior and Health

Enheten arbetar med att utveckla, anpassa insatser samt ge kunskapsstöd i de fyra levnadsvanorna; tobaksbruk, alkoholbruk, matvanor och fysisk aktivitet. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser, samverkan och nätverksarbete. Enheten ger också sakkunnigt stöd som syftar till att minska de sociala hälsoklyftorna, speciellt riktat till områden där det finns särskilda behov.

På enheten görs också undersökningar, analyser och tolkar levnadsvanor i befolkningen. Vidare ger den även sakkunnigt stöd till utveckling av arbete med evidensbaserade riktlinjer. Detta sker både övergripande samt genom individspecifik prevention.

I verksamheten ingår även drift och utveckling av Alkohollinjen samt Sluta-Röka-Linjen. Enheten arbetar utifrån beställningar från så väl Stockholms läns landsting samt nationella aktörer.

Enhetschef

Medarbetare

Peter Allebeck

Överläkare
socialmedicin

Filip Andersson

Staistiker

Daniel Berglind

Handläggare
fysisk aktivitet

Caroline By

Handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Chu Chen

Trainee

Nelleke Heinemans

Handläggare alkohol- och tobaksprevention (tjänstledig)

Cecilia Hofving

Handläggare alkohol- och tobaksprevention

Linda Jaktholm

Handläggare alkoholprevention

Charlotte Jansson

Handläggare
alkohol- och tobaksprevention (tjänstledig)

Annelie Johansson

Handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Ninna Lundberg-Hallén

Handläggare

Sebastian Nykvist

Handläggare alkohol- och tobaksprevention

Josefin Norling

Administratör

Gisela Nyberg

Handläggare
fysisk aktivitet (tjänstledig)

Emma Patterson

Handläggare
hälsofrämjande arbete skola

Ann Post

Leg. sjuksköterska alkohol- och tobaksprevention

Sara Raposo

Handläggare

Johan Roos

Junior handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Karin Schloss

Junior handläggare
beteendeförändring

Liselotte Schäfer Elinder

Senior handläggare
samhällsnutrition

Sofia Shakibi Momtaz

Leg. sjuksköterska
alkohol- och tobaksprevention

Teresa Tael

Handläggare
alkohol- och tobaksprevention

Yvonne Tapai Forsell

läkare

Amanda Wedenborn

Handläggare
tobaksprevention

Anna Wu

Handläggare