Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor

Unit for Behavior and Health

Enheten arbetar med att utveckla och anpassa insatser samt ge kunskapsstöd i de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholbruk, matvanor och fysisk aktivitet. Detta sker bland annat genom utbildningsinsatser, samverkan och nätverksarbete. Enheten ger också sakkunnigt stöd som syftar till att minska de sociala hälsoklyftorna, speciellt riktat till områden där det finns särskilda behov.

På enheten undersöks, analyseras och tolkas levnadsvanor i befolkningen. Vidare ges även sakkunnigt stöd till utveckling av arbete med evidensbaserade riktlinjer. Detta sker både övergripande samt genom individspecifik prevention.

I verksamheten ingår dessutom drift och utveckling av Sluta-Röka-Linjen. Enheten arbetar utifrån beställningar från så väl Stockholms läns landsting samt nationella aktörer.

Enhetschef

Medarbetare

Peter Allebeck

Överläkare
socialmedicin

Filip Andersson

Staistiker

Daniel Berglind

Handläggare
fysisk aktivitet

Caroline By

Handläggare
tobaksprevention

Chu Chen

Trainee

Charlotte Jansson

Handläggare
tobaksprevention (tjänstledig)

Annelie Johansson

Handläggare
tobaksprevention

Ninna Lundberg-Hallén

Handläggare

Sebastian Nykvist

Handläggare
tobaksprevention

Josefin Norling

Administratör

Gisela Nyberg

Handläggare
fysisk aktivitet (tjänstledig)

Emma Patterson

Handläggare
hälsofrämjande arbete skola

Ann Post

Leg. sjuksköterska alkohol- och tobaksprevention

Sara Raposo

Handläggare

Liselotte Schäfer Elinder

Senior handläggare
samhällsnutrition

Sofia Shakibi Momtaz

Leg. sjuksköterska
tobaksprevention

Thuy Dung Nguyen

Handläggare

Joanna Stjernschantz Forsberg

Läkare
specialist i socialmedicin

Yvonne Tapai Forsell

läkare

Amanda Wedenborn

Handläggare
tobaksprevention

Anna Wu

Handläggare