Enheten för hälsoläge och vårdbehov

Unit for health status and care needs analysis

Enheten bedriver epidemiologisk bevakning med fokus på orsaker till förtida död och sjuklighet på befolkningsnivå.

På enheten kartlägger vi folksjukdomar, skador, dödsorsaker och riskfaktorer. Riskfaktorerna finns på olika nivåer: Det kan handla om socioekonomiska villkor såväl som till exempel rökning och högt blodtryck. Resultaten sammanställs på både läns-, kommun- och stadsdelsnivå.

I särskilda fördjupningar analyserar vi konsekvenserna för hälso- och sjukvården, med fokus på evidensbaserad förebyggande vård.

Vi ansvarar också för Folkhälsokollen och Stockholms läns landstings folkhälsoenkäter, samt undersökningarna Hälsa Stockholm och Stockholms diabetespreventiva program. Dessutom representerar vi Stockholms läns landsting i arbetet som rör projekten Global Burden of Disease och Healthy Cities.

Enhetschef

Anton Lager

Chef för enheten för hälsoläge och vårdbehov

Medarbetare

Janne Agerholm

Handläggare
epidemiologisk bevakning

Emelie Andersson

Biträdande enhetschef
enh för hälsoläge och vårdbehov

Vicky Bartelink

Trainee

Bo Burström

Överläkare
socialmedicin

Peeter Fredlund

Statistiker

Antonio Monteiro Ponce de Leon

Statistiker

Pernilla Svefors

Trainee

Per Tynelius

Statistiker

Anders Walander

Statistiker

Marie Warolén

Handläggare