Enheten för kommunikation

Unit for Communication

Vi planerar, genomför och följer upp Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins interna och externa kommunikation och ger stöd till ledningen och övriga enheter i kommunikationsfrågor.

Vi har också ansvar för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicins gemensamma kanaler som webbplatser och intranät samt samordnar mediekontakter.

Vi ansvarar även för verksamhetens publikationer samt koordinering av seminarier och nätverk.

Enhetschef

Medarbetare

Emma Frekke

Handläggare
kommunikation

Viktoria Jonze

Administratör
kommunikation