Enheten för psykisk hälsa

Unit for Mental Health

Enheten arbetar med att kartlägga förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och psykiatrisk vårdkonsumtion.

Utöver det kartlägger enheten också förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och psykiatrisk vårdkonsumtion. Enheten arbetar även med utveckling av metoder för att förebygga psykisk ohälsa, samt för att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser inom vården.

Enhetschef

Medarbetare

Ewa Andersson

Administratör

Emma Björkenstam

Handläggare

Diana Corman

Handläggare
psykiatrisk epidemiologi

Henrik Dal

Statistiker

Beata Jablonska Paraszczak

Handläggare
psykiatrisk epidemiologi

Carina Johansson Perera

Handläggare

Kyriaki Kosidou

Specialistläkare
psykiatrisk epidemiologi

Frida Lind

Handläggare

Lene Lindberg

leg psykolog

Andreas Lundin

Handläggare

Ahmad Shareef

Handläggare

Ann-Louise Sirén

Handläggare
prevention psykisk ohälsa (tjänstledig)

Susanne Wicks

Statistiker

Johan Åhlén

Psykolog