Enheten för psykisk hälsa

Vi arbetar med att kartlägga förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och psykiatrisk vårdkonsumtion. 

Vi arbetar med att kartlägga förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och psykiatrisk vårdkonsumtion. Vi arbetar också med utveckling av metoder för att förebygga psykisk ohälsa, samt för att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser inom vården.

Enhetschef

Medarbetare

Ewa Andersson

Administratör

Diana Corman

Handläggare
psykiatrisk epidemiologi

Henrik Dal

Statistiker

Beata Jablonska Paraszczak

Handläggare
psykiatrisk epidemiologi

Kyriaki Kosidou

Specialistläkare
psykiatrisk epidemiologi

Lene Lindberg

Leg. psykolog
prevention psykisk ohälsa

Ann-Louise Sirén

Handläggare
prevention psykisk ohälsa

Susanne Wicks

Statistiker