Enheten för psykisk hälsa

Unit for Mental Health

Enheten arbetar med att kartlägga förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och psykiatrisk vårdkonsumtion.

Utöver det kartlägger enheten också förekomst och orsaker till psykisk ohälsa och psykiatrisk vårdkonsumtion. Enheten arbetar även med utveckling av metoder för att förebygga psykisk ohälsa, samt för att möjliggöra tidig upptäckt och tidiga insatser inom vården.

Enhetschef

Medarbetare

Ewa Andersson

Administratör

Diana Corman

Handläggare
psykiatrisk epidemiologi

Henrik Dal

Statistiker

Beata Jablonska Paraszczak

Handläggare
psykiatrisk epidemiologi

Kyriaki Kosidou

Specialistläkare
psykiatrisk epidemiologi

Lene Lindberg

Leg. psykolog
prevention psykisk ohälsa

Ann-Louise Sirén

Handläggare
prevention psykisk ohälsa

Susanne Wicks

Statistiker